Language selection: Swedish Norwegian English

Domännamnstvister

Renommésnylta
Begreppen Varumärkesintrång och Renommésnyltning är tyvärr en väldigt vanlig företeelse inom affärsvärlden. Konkurrerande verksamheter som vill dra nytta av en annans varumärke eller företagsnamn sker tyvärr väldigt ofta inom alla branscher. Även om man kanske själv inte har drabbats, finns det säkerligen fall man känner till.

Djungelns lag på nätet?
Dock råder inte "djungelns lag" på Internet utan det finns enkla och bra sätt att både skydda sitt namn i förebyggande syfte, men även få tillbaka domännamn som redan har registrerats. Dock finns det vissa regler som är bra att känna till.

I den här spalten kommer vi kortfattat gå in på dessa begrepp.

Ett varumärke/företagsnamn som är registrerat hos verk och myndigheter ger inget automatiskt skydd på Internet. Vem som helst, privatperson eller konkurrerande företag kan idag gå in och registrera lediga domännamn och marknadsföra varor och tjänster på dessa. Men bara för att möjligheten finns, har de ingen rätt till detta om ett varumärke/företagsnamn är registrerat och skyddat.

För att man skall kunna bevisa att ett varumärke/företagsnamn har blivit bestulet i form av domännamn måste vissa kriterier uppfyllas:

  1. Att ni har bättre rätt att få inneha domännamnet = Måste vara ett Varumärke ni använder. Ett ordmärke är exempelvis lättare att hävda "bättre rätt till domännamnet" än just ett varumärke i form av "figur", "utstyrsel", "kollektiv" eller "ljudmärke".
  2. Den som registrerat domännamnet inte har någon "legitim rätt" till domännamnet. De använder domänen för att exempelvis renommésnylta på känt varumärke.
  3. Vid tidpunkten av registreringen av domännamnet gjort detta i "ond tro" eller/och använder domännamnet i ond tro. De vet om att namnet är känt och att exempelvis de som äger varumärket troligtvis i framtiden kommer vilja ha domännamnet de registrerat.

Hur går en utredning av en Domännamnstvist till?
Först skall man ta reda på vem och varför domännamnet redan är registrerat. RIKTAD hjälper i samråd med kund analysera de steg till hur man går tillväga vid en domännamnstvist. Vi informerar den som har registrerat domännamnet om vilket brott denne gör sig skyldig till. Därefter går vi vidare med en jurist i frågan. Med hjälp av de särskilda regler som finns för varje lands domännamn utreder vi möjligheten att få domänen släppt. Hjälper inte det går vi vidare med ärendet ytterligare till högsta instans, den av ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) utsedda i Europa, WIPO (World Intellectual Property Organisation) som har rätt att döma i domännamnstvister här i Europa.

Copyright © 1996 - 2017 RIKTAD :: All rights reserved