Language selection: Swedish Norwegian English

Domänhantering - Domänportfölj

Engelskans ord för Domännamnshantering, Domain Name Management, är en tjänst som på ett enkelt sätt gör att ni som ägare av domännamn får en bättre överblick av era redan registrerade domännamn.

Hur viktigt är det att inte en av era tio domäner "råkar" försvinna?

Domänportföljen garanterar att domänadresser inte förfaller. Istället för att ni som kund måste aktivt delta för att era domänadresser inte förfaller är processen med en domänportfölj omvänd, ni lämnar själva förslag till de domännamn ni inte längre vill använda.

Man inleder processen med att kontrollera vilka domänadresser ni äger idag, vilka ni vill använda och skydda. Därefter uppdaterar vi era kontaktuppgifter, skriver er som ägare och placerar er i en personlig domänportfölj. Detta ger er en långsiktig skydd av era domäner.

Fördelarna är många med att ha era domäner i en domänportfölj:

  • Ni får en svensk faktura med möjlighet att betala i svenska kronor via Bankgiro.
  • Ni får kontroll över domänerna, kan själv lägga till eller stryka domäner, och har nära till vår personliga support.
  • Domänerna kan inte förfalla utan ert medgivande.
  • Skyddade publika kontaktuppgifter för att förhindra falska fakturor, domänkapning m.m.
  • Oavsett när ni gör överflyttningen av domänen förlängs registreringstiden med två år från nuvarande utgångsdatum. Det betyder att ni inte går miste om de år ni redan har betalat för domänen.

Hos RIKTAD får du alltid en egen rådgivare att vända dig till. Alla kunder, större så som mindre stora, har en egen domänportfölj som administreras av din kontaktperson hos RIKTAD. Vi bevakar dina intressen och kommer med förslag till hur du bäst skyddar och bevakar dina företagsnamn och varumärken runt om i världen.

Copyright © 1996 - 2017 RIKTAD :: All rights reserved